Pasirinkimo samprata


Racionalus profesijos pasirinkimas;Profesinis pašaukimas;Socialinio ugdymo tobulinimas;Rational choise of profession;Calling;Social education development Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo metodikų svarba socialiniam ugdymui tobulinti.

pasirinkimo samprata

Konceptualizuojama racionalus profesijos pasirinkimo samprata, apibūdinamos racionalaus profesijos pasirinkimo ypatybės; analizuojama motyvų įtaka racionaliam profesijos pasirinkimo sprendimui. Pateikaima įvairių diagnostinių profesijos pasirinkimo metodikų apžvalga.

pasirinkimo samprata

Susisteminami padedančių priimti racionalų profesijos pasirinkimą informacijos šaltiniai ir pasirinkimo samprata interneto svetainių adresai. Straipsnio pabaigoje pristatomos šio tyrimo išvados The article aims at revealing the importance of methodologies for learner rational choice for the development of social education.

dvejetainiai variantai youtube

The understanding of rational choice of profession is conceptualised defining the peculiarities of rational choice of profession; furthermore, the impact of motives upon decision making with regard to the rational choice of profession is analyzed. Moreover, an overview of pasirinkimo samprata diagnostic methodologies used in choosing a profession is presented.

pasirinkimo samprata gleb zadoya dvejetainiai variantai

Information sources that help to make a rational decision on the choice of profession and their internet addresses are systematised; at the end of the article research conclusions are drawn Internet:.