Nuotolinio mokymo tarpininkavimas. Informacija apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu


Sužinosime jau netrukus. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu nuo ko­vo 30 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis, pra­di­nis, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis ug­dy­mas, for­ma­lu­sis, pro­fe­si­nis mo­ky­mas ir aukš­to­jo moks­lo stu­di­jos tu­rės bū­ti vyk­do­mos nuo­to­li­niu bū­du. Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos in­ten­sy­viai ruo­šia­si šiems po­ky­čiams, o kaip tai re­a­liai at­ro­dys nuo ki­to pir­ma­die­nio 8 va­lan­dos ry­to? Da­li­na­si ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se nuo­to­li­niuo­se mo­ky­muo­se — ve­bi­na­ruo­se.

Turinį techniniuose moksluose galima parinkti vienas priemones, o muzikiniuose moksluose — visiškai kitas ; Metodus; Komunikaciją; Mokymo priemones.

Mokymosi sąlygos apima ir mokinių charakteristikas, ir tai, kaip jie yra pasiruošę naudotis vienomis ar kitomis informacinėmis technologijomis. Informacinių technologijų priemonių parinkimas — sudėtingas procesas, kuris pasiūlos ir paklausos prekyba mokytojo kompetencija, jo požiūriu į mokymąsi iki šiol mokytojai daugiausia naudoja tas priemones, kurias jie yra įvaldękita vertus, priemonių parinkimą riboja reikalavimai kokybei, mokymosi sąlygos ir kiti mokymosi procesą veikiantys veiksniai.

Ką virtualusis mokymasis suteikia mokiniui? Naudojama nuotolinio mokymo tarpininkavimas virtualioji mokymosi aplinka, kurioje mokinys dirba ir mokosi, padidina išteklių pasiekiamumą bibliotekų, duomenų bazių, internetinių šaltinių bet kuriuo paros metu.

Be kompiuterio ir interneto mokinys to padaryti paprasčiausiai negalėtų.

Pagrindinė navigacija

Be kita ko, visi visuomeniniai procesai keliasi į virtualiąją erdvę, pavyzdžiui, mokesčių mokėjimas, bendravimas socialiniai tinklairegistracija į medicinos įstaigas, pažymų gavimas ir panašiai. Nuotolinio mokymosi atveju mokslas ateina ten, kur yra mokinys, o ne kaip tradicinio mokymosi atveju — kur mokytojas.

Taip siekiama vieno iš šiuolaikinės visuomenės tikslų — didesnio mokslo prieinamumo. Nuotolinio mokymosi metodai Priklausomai nuo naudojamo komunikavimo būdo.

nuotolinio mokymo tarpininkavimas visa prekyba

Komunikavimo priemonėmis vaizdo konferencijos, Naudojami ir nauji virtualiosios erdvės mokymosi metodai. Privalumai — operatyvi komunikacija, trūkumai — mokinys turi prisitaikyti prie mokymosi laiko bei mokymosi spartos. Taigi, sinchroninis mokymasis yra efektyvus, o problema — visiems tinkamas tvarkaraštis.

MOKYKLOMS – PLANAS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO: PAMOKOS VYKS IR PER „SKYPE“?

Naudojamos asinchroninio komunikavimo priemonėmis el. Privalumai — galimybė mokytis patogiu laiku ir sparta, trūkumai — neoperatyvi komunikacija. Taigi, asinchroninis mokymasis patogus užimtiems mokiniams, problema — kokybė, motyvacija. Akivaizdu, jog labai skiriasi besimokančiųjų poreikiai, atsiranda jų įvairovė.

Tiek Klaipėdoje esančių ugdymo įstaigų jau gali pasidžiaugti, kad jose socialiniais pedagogais dirbantys švietimo pagalbos specialistai savo profesiniame darbe netrukus ims praktikuoti tarpininkavimą mediacijos metodu.

Skiriasi mokymosi tikslai, sąlygos, galimybės, motyvacija. Vieni nori mokytis auditorijoje, kiti — kokioje nors kitoje vietoje. Vieniems patogus sinchroninis mokymasis, kai galima iš karto viską išsiaiškinti, klausti ir diskutuoti, kiti gali mokytis tik po žaidimų su draugais lauke.

nuotolinio mokymo tarpininkavimas kriptovaliutų eos perspektyvos

Mokymasis turėtų prisitaikyti prie visų galimybių, todėl iškyla organizaciniai ir išteklių klausimai. Pavyzdžiui, mokytojas skaito pamoką klasėje, ją transliuoja į internetą ir daro vaizdo įrašą. Vieni mokiniai dalyvauja nuotolinio mokymo tarpininkavimas, kiti nuotolinio mokymo tarpininkavimas virtualiai.

Dešimt patarimų Pranciškonų gimnazijos mokiniams, kaip "išgyventi" nuotolinį mokymą!

Kas negali dalyvauti pamokoje, peržiūri vaizdo įrašą po žaidimų lauke. Mokiniams, negalintiems prisitaikyti prie tvarkaraščio, jį keičia pseudosinchroninis mokymasis, kai sinchroninis procesas išsitęsia laike, jis yra imituojamas.

Navigacija tarp įrašų

Pavyzdžiui, peržiūrėjus vaizdo įrašą, prašoma išsakyti nuomonę vykusiose diskusijose, atsakyti į pamokoje užduotus klausimus, kitu laiku sudalyvauti apklausose ir panašiai. Minčių žemėlapiai Visi minčių žemėlapiai turi šiuos pagrindinius požymius: Struktūra - žemėlapis vaizduoja informaciją, išdėstytą taip, kaip mokinys apie ją mąsto; Reikšminiai žodžiai - daugiausiai dėmesio reiktų skirti esminiams dalykams, kuriuos norima išreikšti ir tam, kaip tie dalykai veikia mintis, Asociacijos - rasti sąsajų, ryšių ir santykį tarp atsiskyrusių informacijos komponentų.

Grupavimas - žemėlapio struktūra priklauso nuo nuotolinio mokymo tarpininkavimas, kaip studentas grupuoja mintis. Minčių žemėlapis skatina mąstymą, Sąmoningas domėjimasis — žemėlapio kūrimas — iššūkis kūrėjui, tačiau tai padeda reflektuoti turimą informaciją ir supratimą, o taip pat, perkelti informaciją iš trumpalaikės į ilgalaikę atmintį.

Vizualus mokymasis padeda mokiniams: Sukonkretinti idėjas ir išreikšti jas abstrakčiai; Turimas žinias papildyti naujomis koncepcijomis; Struktūruoti savo mąstymą, rašto darbą, nuotolinio mokymo tarpininkavimas, planą arba ataskaitą; Suvokti ir interpretuoti pateiktas mintis ir idėjas; Minčių žemėlapiai padeda mokytojams: stebėti mokinių mąstymo procesą tam tikra užduota tema; Suprasti, kaip kito mokinio žinios prieš ir po aiškinimo, kaip gerai mokinys supranta užduotį arba medžiagą, kurios yra mokoma; Greitai ir veiksmingai įvertinti mokinių žinias.

Pagalbos specialistai praktikuos tarpininkavimą mediacijos metodu

Minčių žemėlapių kūrimas virtualioje erdvėje skirtos minčių audroms bei minčių žemėlapių ir koncepcijų žemėlapių braižymui vadinamos grafinėmis tvarkyklėmis Graphic Organizers. Nemokamos minčių žemėlapių kūrimo virtualioje erdvėje paslaugos leidžia:  minčių žemėlapius kurti individualiai ir bendradarbiaujant, nepriklausomai nuo mokinių buvimo vietos,  kurti kaip sinchroniniu, taip ir asinchroniniu būdu, skelbti sukurtus minčių žemėlapius socialiniuose tinkluose, tinklaraščiuose ir panašiai.

toa brokerių sąrašas

Bendravimas vyksta asinchroniškai, tai yra, ne realiu laiku. Asinchroninio bendravimo pranašumai:  mokiniai turi galimybę gerai apmąstyti atsakymus,  galima ne iš karto atsakyti, paruošti juodraščius, juos patobulinti ir tik tada paskelbti, nesijaudinti dėl laiko — nereikia skubėti, kaip klasėje,  nedrąsiems mokiniams galimybė išreikšti savo nuomonę.

Informacija apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu

Dažniausiai interneto forumai turi konkrečias temas, kuriuose vis registruoti vartotojai gali pasidalinti savo patirtimi, išsakyti nuomonę. Forumų temas galima smulkinti ir skirti į atskirus subforumus.

Pasak ministerijos, rekomendacijose siūlomos nuotolinio mokymo priemonės, elektroninių šaltinių, kuriais gali naudotis mokiniai ir mokytojai, sąvadą. Taip pat parengta ir nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija.

Juose galima sukurti diskusijų temas, kurias susidomėję mokiniai gali perskaityti ir į jas atsakyti. Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

  • Vilniaus Ozo gimnazija | Nuotolinis mokymas
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • Pagalbos specialistai praktikuos tarpininkavimą mediacijos metodu - Švietimo naujienos
  • Kaip gauti bitcoin auksą po kieta šakute

Visos teisės saugomos © "