Internetinių tarpininkų apžvalgos. Vartojimo kreditų (lizingo) davėjų tarpininkų sąrašas | Luminor


Internetinės parduotuvės aidarent.lt pristatymas

Draudimo internetinių tarpininkų apžvalgos įmonių sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklėse toliau — Taisyklės nustatomas dokumentų ir informacijos, kurie pateikiami kreipiantis dėl įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą, turinys, jų pateikimo forma ir tvarka, draudimo brokerių įmonių duomenys, pateikiami draudimo brokerių įmonių sąraše, ir šio sąrašo tvarkymo reikalavimai.

Taisyklės taikomos draudimo brokerių įmonėms ir juridiniams asmenims, kurie ketina verstis draudimo brokerių įmonės veikla.

internetinių tarpininkų apžvalgos dvejetainiai variantai yra esmė

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme toliau — Draudimo įstatymas. Pagal Taisykles Lietuvos bankui teikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos m.

Kreipiantis dėl įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą pateikiama: 5.

internetinių tarpininkų apžvalgos

Teikiant prašymą įrašyti į draudimo brokerių įmonių sąrašą, Taisyklių 5. Prašyme turi būti nurodyta tiksli data, kada informacija ar dokumentai buvo pateikti Lietuvos bankui. Draudimo brokerių įmonių sąraše nurodomi šie draudimo brokerių įmonės duomenys: 7.

binarinių opcionų ilgalaikės įkainiai

Jeigu draudimo brokerių įmonė teikia ketina teikti paslaugas neįsisteigusi kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, draudimo brokerių įmonių ir trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąraše papildomai nurodomi šie draudimo brokerių įmonės duomenys: 8.

Jeigu draudimo brokerių įmonė teikia ketina teikti paslaugas įsisteigusi filialą kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, draudimo brokerių įmonių sąraše papildomai nurodomi šie draudimo brokerių įmonės duomenys: 9.

internetinių tarpininkų apžvalgos ilgalaikės investicijos į interneto projektus 2020 m

Lietuvos bankas atsisako įrašyti draudimo brokerių įmonę į draudimo brokerių įmonių sąrašą Draudimo įstatymo straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais, o iš šio sąrašo išbraukia Draudimo įstatymo straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Lietuvos bankas draudimo brokerių įmonių sąrašą tvarko programiniu būdu. Draudimo brokerių įmonių sąrašo duomenys yra viešai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje. Skelbiant draudimo brokerių įmonių sąrašą, Lietuvos banko interneto svetainėje pateikiami Taisyklių 7.

internetinių tarpininkų apžvalgos

Draudimo brokerių įmonės į draudimo brokerių įmonių sąrašą internetinių tarpininkų apžvalgos ir informacija apie jas Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamame draudimo brokerių įmonių sąraše pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Lietuvos banko sprendimo priėmimo dienos. Draudimo brokerių įmonė nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo pateikti Lietuvos bankui informaciją apie aplinkybių, buvusių įrašant ją į draudimo brokerių įmonių sąrašą, arba dokumentų ir arba informacijos pasikeitimus, internetinių tarpininkų apžvalgos šie pasikeitimai įvyksta, pateikdama pasikeitusius duomenis pagal Taisyklių 5 punkte nustatytus formos reikalavimus.

Pasikeitusius draudimo brokerių įmonių sąrašo duomenis Lietuvos bankas savo interneto svetainėje atnaujina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo arba Lietuvos banko sprendimo priėmimo.

aš tikrai padėsiu užsidirbti pinigų