Variantas darbe


variantas darbe

Apdraustojo asmens variantas darbe pajamos — visos pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui, taip variantas darbe ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos pašalpos, nustatytos šiame įstatyme, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės tėvystės pašalpos, nustatytos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, bei nedarbo socialinio draudimo išmokos, kurios pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą yra mokamos bedarbiams.

Apdraustojo asmens draudžiamosioms pajamoms taip pat prilyginamos sumos, nuo kurių Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai moka valstybinio socialinio draudimo įmokas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui už profesinių mokyklų mokinius, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentus bei asmenis, teritorinių darbo biržų siųstus variantas darbe mokymui ar profesinei reabilitacijai.

variantas darbe paprasta dvejetainių opcijų strategija 60 sekundžių

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.