Ar prekyba asmeniu laikoma verslu, Prekybos agento veikla: pagrindiniai sutarties aspektai


  • Jump to navigation Jump to search Verslo liudijimas — pažyma, suteikianti teisę verstis joje nurodytu laikotarpiu gamyba ar prekyba.
  • Verslo organizavimo teisinės formos | aidarent.lt

Prekybos agento veikla: pagrindiniai sutarties aspektai Publikuota: Aiva Dumčaitienė. Tuo metu kyla daug ir įvairių klausimų.

3.1. Individuali veikla pagal pažymą

Iš praktikos pastebime, kad itin nerimaujama dėl finansinės atsakomybės, kylančios jau nutrūkus atstovavimo santykiams. Kas yra prekybos agentas? Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla — nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam klientui sudarant sutartis ar sudaryti sutartis kliento vardu ir kliento sąskaita. Prekybos agentas yra verslininkas, kuris pagal scenarijų pardavimo galimybės atstovavimo sutartį sudaro sutartis kliento arba savo vardu.

el. knygų dvejetainiai variantai

Prekybos agentas taip pat gali tarpininkauti savo klientui - surasti reikiamus kontrahentus, dalyvauti derybose su jais ir pan. Jei sutartį jis sudaro savo vardu, tai pagal sutartį su klientu pastarajam perduoda viską, ką įgijo vykdydamas pavedimą.

Prekybos agentais nelaikomi juridinio asmens organai ir asmenys, turintys juridinio asmens organo ar prekyba asmeniu laikoma verslu ir pareigas, taip pat partneriai, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį.

Prekybos agentas ir klientas gali tarpusavio sutartyje nustatyti ir konkurenciją ribojančias sąlygas. Tačiau svarbu, kad tokios sąlygos nepažeistų konkurencijos teisės normų.

Kokią verslo formą pasirinkti pradedant elektroninę prekybą Spa 14, Prekyba internetu palengvina asmenims prekių pasiekiamumą, leidžia apsipirkti iš bet kurio pasaulio taško, naudojantis įvairiais elektroniniais prietaisais. Jau tapo įprasta, kad kai kurios parduotuvės veikia tik virtualioje erdvėje. Įvairių sričių prekybininkai vis sparčiau orientuojasi ir ieško naujų būdų kaip pateikti savo prekes ar paslaugas virtualioje erdvėje. Prekyba užsiimantys ar ketinantys tuo užsiimti asmenys neretai susimąsto apie savo parduotuvių plėtimą — internetinės parduotuvės kūrimą. Siekiant užsiimti prekyba internetu, svarbu nuspręsti, kokia verslo forma tai bus atliekama.

Sutartyje gali būti numatyta išlyga, suteikianti prekybos agentui išimtinę teisę atstovaujamojo vardu sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikra vartotojų grupe, jeigu tokia išlyga nepažeidžia konkurencijos teisės normų.

Prieš pradėdamas veiklą, prekybos agentas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už galimą ar prekyba asmeniu laikoma verslu, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiesiems asmenims dėl jo veiksmų.

Prekybos agento pareigos Prekybos agento ir kliento sutartį patariame sudaryti raštu, nors galioja ir žodiniai susitarimai dėl komercinio tarpininkavimo. Tačiau tik sudarius sutartį raštu, galioja šios sąlygos, nustatančios: agento arba atstovaujamojo civilinės atsakomybės apribojimus arba visišką jos netaikymą; draudimą konkuruoti nutraukus sutartį; sutarties nutraukimo sąlyga; išimtines prekybos agento teises; prekybos agento teisės į atlyginimą priklausomybę nuo sudarytos sutarties įvykdymo.

Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas

Ar prekyba asmeniu laikoma verslu agento ir kliento sutartis gali būti sudaryta apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui. Jeigu sutartis buvo sudaryta apibrėžtam terminui ir šiam terminui pasibaigus šalys toliau vykdo savo teises ir pareigas, tai pripažįstama, kad sutartis atnaujinta neapibrėžtam terminui tokiomis pat sąlygomis.

Prekybos agentas privalo sąžiningai ir rūpestingai vykdyti visus atstovaujamojo pavedimus ir protingumo kriterijų atitinkančias instrukcijas; būti lojalus atstovaujamajam ir veikti išimtinai dėl jo interesų; pranešti klientui apie sudaromas ar sudarytas sutartis; teikti bet kokią svarbią informaciją, susijusią su savo ir atstovaujamojo verslu; saugoti kliento komercines paslaptis tiek sutarties galiojimo metu, tiek ir jai pasibaigus; nekonkuruoti su atstovaujamuoju, jeigu ši sąlyga numatyta sutartyje; atlyginti klientui padarytus nuostolius; pasibaigus sutarčiai, grąžinti atstovaujamajam visus pastarojo perduotus dokumentus, turtą ir kitus daiktus, kuriuos gavo, vykdydamas sutartį.

Pastebėtina, kad prekybos agentas iš esmės neprisiima jokios finansinės ar ekonominės rizikos tarpininkaudamas atstovaujamajam.

Atstovaujamojo pareigos Atstovaujamasis privalo aprūpinti prekybos agentą reikiamais dokumentais ir informacija kainoraščiais, prekių pavyzdžiais, reklamine medžiaga, standartinėmis sutarčių sąlygomis ir t. Viena iš kliento pareigų yra pranešti prekybos agentui apie sutikimą ar atsisakymą sudaryti konkrečią sutartį ar ją vykdyti, taip pat apie sutarties sąlygų pakeitimą ar papildymą.

Taip pat svarbu, kad klientas nedelsdamas praneštų prekybos agentui apie sutarties, kurią prekybos agentas sudarė neturėdamas pavedimo, patvirtinimą ar nepatvirtinimą.

Verslo liudijimas Pagrindinis skirtumas GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų apmokestinamųjų pajamų, t.

Prekybos agentui atstovaujamasis moka sutartyje numatytą atlyginimą, suteikia agentui informaciją, būtiną komercinio atstovavimo sutarčiai vykdyti, paprastai apmoka ir visas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu. Atlyginimo skaičiavimas Prekybos agentui atlyginimas dažniausiai mokamas už kiekvieną sėkmingai sudarytą sandorį, nepaisant to, ar sandorį sudarė agentas, ar pats atstovaujamasis, tačiau prekybos agento veiklos dėka.

Teisė į atlyginimą išlieka net jeigu tas sandoris buvo sudarytas pasibaigus atstovavimo santykiams.

Verslo organizavimo teisinės formos

Sutartyje gali būti numatyta, kad prekybos agento atlyginimas priklauso nuo kliento pavedimo įvykdymo kokybės, arba kad prekybos agentas atlyginimą gauna tik tada, kai trečiasis asmuo įvykdo sudarytą sutartį. Jeigu prekybos agentas garantuoja ar prekyba asmeniu laikoma verslu, kad kita tam tikro sandorio šalis tinkamai įvykdys sutartį, tai prekybos agentas turi teisę gauti papildomą atlyginimą del credere.

Pažymėtina, kad šalių susitarimas panaikinti tokią prekybos bitkoinų spekuliacija teisę negalioja. Teisė į papildomą atlyginimą del credere atsiranda tik nuo sandorio tinkamo įvykdymo.

Paprastai atlyginimo dydis prekybos agento ir kliento sutartyje nurodomas konkrečia pinigų suma arba sudaryto sandorio vertės ar išieškotos sumos procentais.

ar prekyba asmeniu laikoma verslu

Jeigu prekybos agento atlyginimas sutartyje neaptartas, prekybos agentui turi būti mokamas atlyginimas, kuris mokamas prekybos agentams, paskirtiems tokio agento veiklos vietoje, ir prekėms, numatytoms prekybos agento sutartyje, o jeigu tokios praktikos nėra, tai jam priklauso protingumo kriterijų atitinkantis atlyginimas, nustatomas atsižvelgiant į visus sandorio ypatumus.

Prekybos agentui taip pat turi būti atlygintos jo turėtos papildomos išlaidos, jeigu jų nepadengė kita sandorio šalis prekių vežimo, sandėliavimo, saugojimo, pakavimo išlaidos, sumokėti muitai ir kitokios rinkliavos bei mokesčiai ir t.

Verslo liudijimas

Prekybos agentas turi teisę sulaikyti turimus atstovaujamojo daiktus ir teises į tuos daiktus patvirtinančius dokumentus tol, kol atstovaujamasis su juo atsiskaitys. Nekonkuravimo susitarimas Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus bitcoin bitumas su atstovaujamuoju.

ar prekyba asmeniu laikoma verslu

Konkurencijos ribojimas gali būti apibrėžtas tik tam tikra teritorija ir prekių ar paslaugų rūšimis arba klientų grupe ir teritorija, kurios prekybos agentui buvo patikėtos.

Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį.

Prekybos agento veikla: pagrindiniai sutarties aspektai

Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlyginimo suma. Kompensacija prekybos agentui Prekybos agentas taip pat turi teisę į kompensaciją, jeigu po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais dėl prekybos agento veiklos žymiai padidėjo atstovaujamojo verslo mastas.

Vertinant, ar prekybos agentas turi teisę į kompensaciją, atsižvelgiama į visas aplinkybes, iš kurių sprendžiama, ar kompensacijos mokėjimas konkrečiu atveju atitinka teisingumo principą. Maksimalią kompensacijos sumą sudaro vidutinė metinė prekybos agento atlyginimo suma, apskaičiuota ar prekyba asmeniu laikoma verslu visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu sutartis galiojo ne ilgiau kaip penkerius metus.

ar prekyba asmeniu laikoma verslu

Jeigu sutartis galiojo ilgiau nei penkerius metus, skaičiuojamas paskutinių penkerių metų vidutinis metinis atlyginimas. Prekybos agentas netenka teisės į kompensaciją, jeigu jis per vienerius metus nuo sutarties pasibaigimo nepraneša atstovaujamajam apie ketinimą šią teisę įgyvendinti.

ar prekyba asmeniu laikoma verslu iškeisti bitcoin į eurų

Pažymėtina, kad kompensacijos sumokėjimas nepanaikina prekybos agento teisės pareikšti reikalavimą atstovaujamajam dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus sutartį, atlyginimo.