Įdėtos parinktys


rinkos nepastovumo įvertinimas

Eye-Fi upload Eye-Fi perkėlimas G mygtukas B sąrankos meniu Ši parinktis rodoma tik tada, jei Eye-Fi atminties kortelė įsigyjama atskirai iš kitų tiekėjų įdėta į fotoaparatą. Nustatykite parinktį Enable įjungtikad galėtumėte siųsti nuotraukas į iš anksto nustatytą įrašymo vietą.

kokį verslą atidaryti internete be investicijų tiksliausia tendencijų linija

Atminkite, kad nuotraukos nesiunčiamos, jei signalas yra nepakankamai stiprus. Laikykitės visų vietinių įstatymų dėl belaidžio ryšio prietaisų ir nustatykite parinktį Disable išjungti ten, kur belaidžius prietaisus naudoti draudžiama.

Eye-Fi kortelės Eye-Fi kortelės gali skleisti belaidžius signalus, kai nustatyta parinktis Disable išjungti.

įdėtos parinktys

Kai nustatoma parinktis Disable išjungtiekrane rodoma piktograma įdėtos parinktys, reiškianti, kad fotoaparatas negali valdyti Eye-Fi kortelės 0 g: Klaida.

Išjunkite fotoaparatą ir nuimkite objektyvą.

Sony's FDR-AX33 vs FDR-AX53 vs FDR-AX100 Which to Choose? 4k UltraHD Choices!

Jei naudojate Eye-Fi kortelę, pasirinktinio nustatymo c2 Standby timer budėjimo laikmatis0 c2: Standby timer budėjimo laikmatis parinktimi nustatykite ilgesnę trukmę. Naudojant fotoaparatą galima įjungti ir išjungti Eye-Fi korteles, tačiau jis gali būti nepritaikytas kitoms Eye-Fi funkcijoms.

Pasirinkite, ar norite pakviesti žmones peržiūrėti, ar redaguoti. Bendrinimo parinktys pasikeičia priklausomai nuo to, ar siunčiate peržiūros, ar redagavimo saitą. Bet kuriuo metu galite pašalinti autorių naudodami mygtuką Nustatyti bendrinimo parametrus iš naujo, esantį dalyje Daugiau parinkčių. Numatyta, kad iš anksto parinktas saugos parametras Organizacijos nariai, turintys saitą. Tai saugiausias parametras, todėl naudokite šią parinktį su slapta arba konfidencialia informacija, kurios nenorite bendrinti viešai.

Įdėtos parinktys įjungiamas skrydžio režimas, išsijungia Eye-Fi perkėlimo funkcija. Eye-Fi perkėlimui atnaujinti nustatykite parametro Airplane mode skrydžio režimas parinktį Disable išjungti ir tik tada nustatykite parametro Eye-Fi upload Eye-Fi perkėlimas parinktį Enable įjungti.

Kai įdėta Eye-Fi kortelė, jos būsena nurodoma piktograma informaciniame ekrane: d: Eye-Fi perkėlimo funkcija išjungta.

bitcoin oficialus dirbti ir užsidirbti internete

Jei valdymo pulte arba vaizdo ieškiklyje atsiranda mirksinti indikacija W, patikrinkite, ar Eye-Fi kortelės integruota programinė įranga yra naujausios versijos. Jei atnaujinus kortelės integruotą programinę įrangą klaida neišnyksta, įdėkite kitą kortelę arba suformatuokite kortelę fotoaparate, prieš tai nukopijavę visas joje esančias nuotraukas į kompiuterį ar kitą atminties įtaisą.

Jei indikacija W nemirksi, galima įprastai fotografuoti, tačiau gali nepavykti pakeisti Eye-Fi nustatymų.

įdėtos parinktys

Tinkamos Eye-Fi kortelės Kai kurių kortelių gali nepavykti įsigyti kai kuriose valstybėse ar regionuose. Daugiau informacijos teiraukitės gamintojo. Eye-Fi kortelės skirtos naudoti tik tose šalyse, kuriose jos įsigyjamos. Atnaujinkite Eye-Fi kortelės integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją.

Jei norite kopijuoti, nurodykite spausdintuve nustatytą į galinį dėklą įdėto popieriaus informaciją atitinkančius kopijuojant taikomus popieriaus parametrus. Daugiau informacijos apie spausdintuve nustatomą į galinį dėklą įdėto popieriaus informaciją žr. Jei spausdinant arba kopijuojant taikomi popieriaus parametrai neatitinka spausdintuve nustatytos į galinį dėklą įdėto popieriaus informacijos, kaip parodyta toliau, jutikliniame ekrane pateikiamas pranešimas. Naudojant spausdintuvo tvarkyklę nurodyti spausdinimo parametrai: Popieriaus formatas: A5 Spausdintuve nustatoma į galinį dėklą įdėto popieriaus informacija: Popieriaus formatas: A4 Įdėtos parinktys ekrane pasirinkus Gerai OKpo pranešimu pateikiami spausdinant arba kopijuojant taikomi popieriaus parametrai. Ką daryti Jutikliniame ekrane dar kartą pasirinkite Gerai OKkad būtų atidarytas toliau pavaizduotas ekranas.

B Sąrankos meniu. Įdėtos parinktys sąranka.

silikoninės kepimo formos