Prekybos konkurencija, Dėl didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų padėties rinkoje vertinimo


prekybos konkurencija pasirinkimo sandorio įsigijimo laikas

LPĮA kreipimasis dėl kainų reguliavimo  03 24 Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, dėl siūlymo suteikti Vyriausybei teisę prireikus nustatyti ekstremalioje situacijoje būtinų prekių ir ar paslaugų maksimalias didmenines ir ar mažmenine kainas, taip pat kitus šių prekių ir ar paslaugų pardavimo ar brokeris užsienyje būtinus apribojimus.

Asociacijos nuomone, Projekte nustatytam prekybos konkurencija reguliavimui negalima pritarti dėl toliau dėstomų motyvų.

prekybos konkurencija notaro patvirtinimo galimybė

Kainų reguliavimas turės neigiamą poveikį konkurencijai, tai lems būtiniausių maisto produktų kainų didėjimą Konkurencijos taryba yra savo išvadoje dėl Seime įregistruoto Kainų įstatymo papildymo 8 1 straipsniu ir prekybos konkurencija straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.

Be to, prekybos įmonės bus suinteresuotos pardavinėti brangesnius produktus, kas gali iššaukti bendrą kainų lygio augimą ir padidinti infliaciją. Taigi, Konkurencijos tarybos nuomone, kuri, neabejotinai, yra aktuali ir Projekto atžvilgiu, siūloma teisinio reguliavimo priemonė turės poveikį, kuris yra priešingas jos rengėjų deklaruojamam tikslui, tai yra, dėl kainų reguliavimo sumažėsianti konkurencija lems būtiniausių maisto produktų kainų didėjimą.

Projektas gali būti teikiamas Seimui svarstyti tik atlikus prekybos konkurencija poveikio konkurencijai vertinimą Teisėkūros pagrindų įstatymo straipsnyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatytais atvejais teisės aktų projektų rengėjai atlieka teisės aktų projektų poveikio konkurencijai vertinimą.

Reading FC vs. Chelsea - 2019-20 Pre-Season Friendly - Predictions FIFA 19

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas gali prekybos konkurencija konkurenciją, teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą. Pastebėtina, kad Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies reikalavimas yra imperatyvus, tai yra neleidžiantis teisės akto projekto rengėjui pasirinkti ar atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą.

prekybos konkurencija

Neginčytina, kad Projektas gali neigiamai paveikti konkurenciją tarp toje pačioje rinkoje veikiančių pardavėjų. Tačiau, Projektą parengusi Teisingumo ministerija Projekto poveikio konkurencijai vertinimo neatliko, o Projekto lydinčiuose dokumentuose nepateikė jokių šio imperatyvaus reikalavimo nevykdymą pateisinančių argumentų. Taigi, Projektas gali būti teikiamas Seimui svarstyti tik atlikus jo poveikio konkurencijai vertinimą.

prekybos konkurencija kaip užsidirbti pinigų namuose dviem

Kadangi akivaizdu, kad Projektas kelia rimtų abejonių dėl jo atitikimo pamatiniams konkurencijos teisės principams, taip pat siūlytina gauti Konkurencijos tarybos išvadą dėl Projekto nuostatų suderinamumo su konkurencijos taisyklėmis.

Kainų reguliavimas pažeistų daugelio vartotojų interesus, todėl negali būti pateisinamas tautos gerovės siekiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis Teikiamu siūlymu galėtų būti iškreipiama prekybos konkurencija iš svarbiausių Konkurencijos įstatyme numatytų konkurencijos sąlygų — kaina.

Spausdinti Pagal Statistikos departamento nustatytą apskaitos tvarką, prekyba maisto prekėmis apima maisto prekių, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimą specializuotose ir nespecializuotose mišrių prekių parduotuvėse, kuriose vyrauja virš 50 proc. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje m. Iš bendro maisto prekėmis prekiaujančių parduotuvių skaičiaus arba 6,5 proc. Tinklų apyvartoje vyrauja maisto prekių pardavimai, kurie juose viršija 80 prekybos konkurencija.

Maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų reguliavimas ne tik neapgintų vartotojų interesų, bet priešingai — juos pažeistų, nes rinkos kainų reguliavimas ribotų konkurenciją, trukdyti rinkos mechanizmams funkcionuoti prekybos maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos rinkoje.

Ribojimas konkuruoti kaina, tikėtina, lems prekių deficitą. Kaip žinia, deficito sąlygomis klesti šešėlinė prekybos konkurencija, kai nelegalūs perpardavinėtojai prekes perka reguliuojama kaina, o parduoda  sunkiai kontroliuojamoje šešėlinėje rinkoje.

  1. Rodomi įrašai pagal žymę: konkurencija
  2. Konkurencijos įstatymas
  3. Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Konkurencija prekybos srityje problemai spręsti yra svarbūs.
  4. Mažmeninė prekyba | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Ekstremali situacija nelygintina su monopoline rinka, kurioje kainų reguliavimas yra pateisinamas vartotojų interesų gynimo tikslu V. Maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų reguliavimas prieštarautų ES teisei VI.

Naršymo meniu

Projekte numatytas teisinis reguliavimas neatitinka  Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluotų teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo, taip pat teisinio tikrumo principų prekybos konkurencija.

Projektu siūlomas teisinis reguliavimas yra neįgyvendinamas. Lietuvos prekybos įmonių asociacija nepritaria skubotiems teisiniams kainų reguliavimams, kurie problemų savaime neišspręs, o kaip prekybos konkurencija turės neigiamą įtaką.