Pagal pardavėjo pasirinktą kainą


Elektroninės parduotuvės www.

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos 1. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

Pagal pardavėjo pasirinktą kainą pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pirkimo Taisyklės

Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pagal pardavėjo pasirinktą kainą, Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, bei patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes 2.

pamm sąskaitos variantas

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali: 2.

Pirkimo - pardavimo sutartis

Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr.

minimali operacijos suma su brokeriais anno 1701 kaip užsidirbti pinigų

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su Pagal pardavėjo pasirinktą kainą asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Elektroninės parduotuvės pateiktų būdų bei sąlygų: 2. Jei Pirkėjas perka prekes, esančias Pardavėjo sandėlyje užsakymo metu, jis privalo sumokėti visą tokių prekių bendrą kainą užsakymo metu, kaip nurodyta 3.

Jei Pirkėjas perka kitas prekes, nei nurodyta 2. Visa likusi bendros prekių kainos dalis turi būti sumokama: 2.

Pirkimo sąlygos

Jei nesumokama likusi bendros prekių kainos dalis 2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai avanso suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik Šalims raštu susitarus.

Slapukų naudojimo parinktys

Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  • Pirkimo sąlygos | aidarent.lt
  • Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www.
  • Aukščiau nurodytas pristatymo terminas gali kisti, atsižvelgiant į turimų produktų atsargas.
  • Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės Bendrosios nuostatos Šios prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės yra taikomos įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.
  • Pirkimo taisyklės | aidarent.lt

Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą. Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas: 5.

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkėjas iš anksto apmoka už Prekes, tačiau neatsiima prekių, kadangi Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą ir pristatyti prekių, 5.

Jei 5. Pirkėjo įsipareigojimai 6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

3. Kaip sėkmingai parduoti "Google AdWords"? Mokymai anglų kalba.

Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

variantas fx yra

Jei per klaidą Pirkėjas negauna prekės naudojimo instrukcijos, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Variantai kipre raštu. Pirkėjas prieš pradėdamas naudotis prekėmis privalo išsamiai susipažinti su prekių naudojimo instrukcija. Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

Pardavėjas pagal pardavėjo pasirinktą kainą Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Prekės naudojimo instrukcija pateikiama kartu su Pirkėjui išrašoma sąskaita — faktūra.

Atstovaujame šiuos gamintojus

Prekių kainos 8. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. Prekių pristatymas 9. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje Pardavėjo fizinėje parduotuvėje.

pagal pardavėjo pasirinktą kainą dvejetainiai opcionai su 5 įnašu

Užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo pasirinką fizinę parduotuvę.