Pajamų požiūrio pasirinkimo metodas


Published by Vilnius University Press This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Įmonių, veikiančių globaliame, nuolat tobulėjančiame informacijos ir komunikacijos technologijų spartaus augimo, komunikacijos formų transformacijos, intelektiniu kapitalu ir žiniomis pagrįsto konkurencingumo laikmetyje, pardavimų metodų pa si rinkimas yra veiklos rezultatus, tarp jų — įmonių efektyvumą, bendradarbiavimą, rinkos dalies poziciją ir kitus rodiklius, lemianti pardavimo proceso dalis.

Prieš priimant sprendimą dėl pardavimų metodo, kuriuo remiantis bus pasiekiamas galutinis vartotojas, pasirinkimo, prieš priimant sprendimą keisti pardavimų metodą ar po jo pakeitimo, įmonėms būtina atlikti detalų pardavimų metodo poveikio veiklos rezultatams vertinimą.

Straipsnyje atskleidžiamas holistinis požiūris į sprendimų priėmimo dėl pardavimų metodų pa si rinkimo ar pajamų požiūrio pasirinkimo metodas timo, pardavimų pajamų požiūrio pasirinkimo metodas ir daugiapjūvių rezultatų sąryšio vertinimą siekiant rinkos ir veiklos efektyvumo, rinkos ir vartotojų pasiekiamumo bei sėkmingos įmonės veiklos rinkoje. Atlikus sisteminę, lyginamąją mokslinės literatūros analizę, parengtas pardavimų galutiniam vartotojui metodų ir rezultatų sąryšio vertinimo teorinis modelis, skirtas įmonių pardavimų metodo -ų pasirinkimo sprendimams racionalizuoti.

ao ede pamm sąskaita

Companies are now operating in a globalized era, with constantly developing and rapidly growing infor- mation and communication technologies, with many transformations in communication forms and with intellectual capital- and elektrum org competition aspects. Before making decisions regarding the choice of the sales approach with which the end-user will be reached, or before dvejetainių variantų bendradarbiavimas the decision to change the approach of sales, or after such a change, it is necessary for companies to assess the detailed impact thereof on their performance.

The model was designed pajamų požiūrio pasirinkimo metodas rationalize the choices available when choosing the sales approaches. The theoretical model helps systematically see the whole complex assessment process and, in each case, depending on the purpose of the assessment, to choose the methods which will let achieve the best results of the evaluation, at the same time allowing the company an opportunity to choose the best selling approach that would meet their expectations.

It is necessary to pay attention to the fact that evaluation is a continuous process, so after the results of the evaluation of the chosen sales approach are received, it is necessary to return to the decision-making process and evaluate if the originally set goal was reached.

Keywords: sales approaches, physical store, online store, single-channel vs. Įvadas Nuolatinė ir vis pajamų požiūrio pasirinkimo metodas besiplečianti globalizacija kartu su progresyvia informacijos ir komunikacijos technologijų bei komunikacijos formų transformacija skatina, o gal net priverčia keistis visus rinkos dalyvius.

Recommendations

Kurdama iššūkius ir kartu galimybes tiek varto- tojams, tiek ir verslui ji atveria naujų perspektyvų ir tobulėjimo kelių. Tačiau pirmiausia globalizacijos įtaką pajaučia vartotojai, kurie nėra pririšti prie jokios jų veiksmus ribojan- čios struktūros.

Kalbant apie prekybos sektorių, galima teigti, kad atsiradę nauji pardavimų kanalai, kurie leidžia norimą prekę pasiekti greičiau, sužavi vartotojus.

Greitai įsisavinus naują technologiją, norisi ja naudotis kiek galima dažniau. Tačiau, žvelgiant iš pardavėjų pusės, atsiranda daug faktorių, dėl kurių įprastinių veiklos procesų, o šiuo atveju parda- vimų metodo pakeitimas nėra toks paprastas veiksmas.

Kiekvieną verslo organizaciją pirmiausia riboja veikianti veiklos struktūra, pagal kurią įmonė vykdo veiklą.

Viešojo pasirinkimo teorija

Jei vos tik atsiradus naujam vartotojų pasiekimo kanalui verslas jį perimtų neatlikdamas analizės, neįvertindamas jo galimo poveikio veiklai, minėto vartotojų susižavėjimo gali ir nepasiekti. Reikšmingus pokyčius pardavimo procese, kaip ir daug kur kitur, lėmė interneto revoliucija, kuri suteikė naujas erdves bei galimybes verslui keistis. Todėl dar XXI a. Tačiau iškart kyla diskusija, ar prekybos vykdymo metodo pakeitimas generuoja norimus rezultatus, o galbūt naujo kanalo diegimo išlaidos neatsveria sukuriamos naudos įmonei ir visiškai nepakeičia vartotojų pasitenkinimo lygio.

Tai taip pat gali tapti iššūkiu vartotojų lojalumui. Šios srities klausimai plačiai nagrinėjami ir mokslinėje literatūroje. Kraemeris, J. Gibbs ir J.

Recommendations

Dedrickas dar m. Jų teigimu, daugiausia tai lemia sandorių kaštų mažėjimas bei lengvesnis tiek tiekėjų, tiek ir vartotojų pasiekiamumas. Molla ir R. Tradicinių, elektroninių ir daugiakanalių pardavimų metodų ir rezultatų sąryšio vertinimo teoriniai aspektai rinkos ir vartotojų pasiekiamumas. Mažesnius sandorių kaštus kaip rezultatą nurodė ir A. Seetharamanas, I.

Discover the world's research

Niranjanas, A. Saravananas ir D. Balaji tvirtindami hipotezę, kad dideli šio tipo kaštai skatina internetinės prekybos augimą Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Freebairnas kalbėdamas apie išlaidų mažėjimą įžvelgė dar vieną svarbų rezultatą — įmonės konkurencijos augimą, nes ji šiuo atveju gali pasiūlyti patrauklesnę kainą, lyginant su tais rinkos dalyviais, kurie savo veikloje nenaudoja e.

pajamų požiūrio pasirinkimo metodas otzovik uždarbis internete

Šie ir kiti straipsnyje analizuoti moksliniai darbai leido suformuoti vaizdinį, kad mokslinė diskusija šiuo klausimu pateikia vienodus atsakymus. Taip pat autoriai padėjo išgryninti teiginį, kad šie veiksniai verslui pajamų požiūrio pasirinkimo metodas ne tik kaip rezultatas, bet ir kaip paskata keisti ar įtraukti naujus pardavimų metodus į esamą pardavimo proceso grandinę.

Dauguma faktorių yra ne tik proceso pokyčio padariniai, bet kartu ir veiksniai, skatinantys įmones restruktūrizuotis. Šie faktoriai išties svarbūs, nes dar metais B. Heskettas ir bendraautoriai nustatė, kad vartotojų pasitenkinimas, o kartu ir lojalumas generuoja atitinkamą teigiamą poveikį verslo pelningumui bei augimo galimybėms.

Verslo pelningumas gali padidėti nuo 25 proc. Heskett et al. Straipsnyje taikyti šie metodai: sisteminis metodas, lyginamasis metodas sintezės metodas.

Reikšmingumo taikymas finansinio audito metu: Lietuvos auditorių požiūris

Pardavimų metodų sampratos, rūšių ir jų turinio analizė Šiandienos įvairiapusiškame ir nuolat kintančiame verslo pasaulyje yra susiformavę labai daug skirtingų pajamų požiūrio pasirinkimo metodas metodų, kadangi kiekviena organizacija stengiasi pardavimo procesą formuoti taip, kad pasirinktas pardavimų metodas leistų greičiau bei efektyviau pasiekti kuo daugiau potencialių vartotojų.

Platų pardavimų metodų spektrą lemia ir tai, kad mokslinėje literatūroje pardavimų metodai įgauna įvairią prasmę, todėl randama skirtingų šios sąvokos apibrėžimų žr. Skirtingų autorių požiūriai į pardavimų metodų sampratą Pardavimų metodų samprata Mokslinis šaltinis Pardavimų metodai skirstomi pagal tai, į ką jie orientuoti.

Au- torių teigimu, pardavimų metodai gali būti orientuoti į vartoto- jų poreikius arba į pardavimus. Hart, S. Moncrief, A. Parasuraman Pardavimų metodus, arba kitaip pardavimų kanalus, galima skaidyti pajamų požiūrio pasirinkimo metodas dvi pagrindines grupes — pardavimų vykdymas inter- netu angl.

Chen, J. Chen, Y. Tal-Or, S. Shilo, T. Meister Pardavimų metodas — tai būdas, kuris parodo pardavėjo pasi- rinkimą, kokia kaina parduoti prekes vartotojui. Pavyzdžiui, parduoti rinkos kaina ar kaina, kuri buvo pasiūlyta aukcione. Kaip svarbiausią metodo pasirinkimo kriterijų autoriai nurodo gebėjimą įmonei generuoti didesnes tikėtinas pajamas. Boyer, B.

Brosen, T. Pirkimo galimybe parduoti Suformuota pardavimų metodų sampratų lentelė žr. Pardavimų metodas gali parodyti pasirinktą kainos taikymo būdą, pirkėjo ir pardavėjo sąveikos tipus, taip pat gali parodyti, į ką labiau orientuojamasi pardavimo proceso metu, ar atskleisti pardavi- mų kanalus. Nors 1 lentelėje pateiktos sampratos yra ganėtinai skirtingos, tačiau galima pastebėti, kad jos yra ir tarpusavyje susijusios, kadangi visos atskleidžia tam tikrą būdą, kuriuo verslas pasiekia savo vartotoją.

Tai labai susiję su C. Boyerio, B.

Broseno ir T. Zhango išsakyta mintimi, kad verslas pasirenka tokį pardavimų metodą, ku- ris generuoja didžiausias norimas pajamas ir kuris leidžia lengviausiai pasiekti klientą, todėl formuojasi skirtingi pardavimo proceso vykdymo būdai. Siekiant suprasti, kuriame pardavimo proceso etape įmonei svarbu pasirinkti, kuriuo pardavimų metodu jai vykdyti pardavimus, svarbu geriau suvokti ir patį pardavimo procesą.

Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Ilgalaikio turto vertinimo ir skaičiavimo metodai rekonstruoti, įdėti tam tikrą pinigų sumą. Fizinis nekilnijamojo turto nusidėvėjimas parodo, ką prarado perkamas turtas per naudojimo laikotarpį. Tačiau tai, kokį lygį pasirinksime — ar patį didžiausią, ar mus tenkins žemesnis,- sprendžia pirkėjas, atsižvelgdamas į savo finansinius išteklius ir siekiamus tikslus. Šis nusidėvėjimas priklauso nuo darbo pobūdžio, laiko ir intensyvumo. Fizinio nusidėvėjimo atkūrimo vertę apskaičiuoti nesudėtinga.

Pardavimo procesas nesudėtingai perteikiamas pasinaudojant tiekimo grandine angl. Tradicinę tiekimo grandinę sudaro keturi pagrindiniai elementai, t.

Tačiau nėra vienos unikalios tiekimo grandinės ar vieno pardavimo proceso, kuris tiktų kiekvienai įmonei. Tradicinių, elektroninių ir daugiakanalių pardavimų metodų ir rezultatų sąryšio vertinimo teoriniai aspektai siekiamas galutinis vartotojas. Taigi tiekimo grandinę būtų galima išskirti kaip elementą, vienijantį skirtingus pardavimų metodus.

Tikriausiai sunku būtų paneigti, kad labiausiai paplitęs ir daugiausiai visiems žinomas pardavimų metodas — tai prekių pardavimas parduotuvėse Stone, Hobbs, Khaleeli, Toks pardavimo proceso organizavimas svarbus tuo, kad yra įtraukiami visi tiekimo grandinės elementai, nes dažniausiai parduotuvės priklauso mažmenininkams, o prekės gaunamos iš didmenininkų.

Taip pat jie nustatė, kad mėgavimasis apsipirkimu priklauso nuo atmosferos, prekių kainos, dizaino ir paslaugų kokybės. Moksliniame lygmenyje plačiausiai paplitusi tiesioginių pardavimų metodika. Autoriai M. Stone, M. Hobbsas ir M.

dvejetainiai variantai geriausios strategijos

Khaleeli ją įvardija kaip vieną iš galimų tiekimo kanalų. Jie nurodo, kad šiuo atveju pardavėjai vartotojus pasiekia telefonu, internetu, katalogais ar per televiziją.

Tačiau pagrindinis šios pajamų požiūrio pasirinkimo metodas ypatumas pajamų požiūrio pasirinkimo metodas tas, kad klientus dažniausiai pasiekia tiesiogiai perpardavėjas Hart, Stapleton,todėl nebelieka didmenininko, o perpardavėjai gali tiesiogiai bendrauti su gamintoju ir taip daugiau sužinoti apie parduoda- mą produktą.

Kitaip dar būtų galima pasakyti, kad tiesioginių pardavimų metu atsisakoma kurios nors pardavimo grandinės elemento, todėl metodika dar įvardijama kaip pašalinto tarpininko metodika angl. Tačiau tokioje tiekimo grandinėje vis dar lieka tarpininkas — mažmenininkas. Kadangi dažnu atveju mažmenininko poziciją užima pats gamintojas, šiuo požiūriu susiformuoja grynoji tiesioginių pardavimų metodi- ka. Vertinant tai, kad tiekimo grandinė yra nevienalytė ir gali kisti, svarbiausiu grandinės etapu tampa tai, kokiu būdu bus pasiekiamas galutinis vartotojas, t.

Tokiu požiūriu tikslingiausia analizuoti tradicinę, arba grynąją, pardavimų metodiką, susitelkiant į skirtingus vartotojo pasiekimo kanalus — pardavimų metodus. Nebraskos universiteto tyrėjai P.

Discover the world's research

Van Vlietas ir D. Pota išskyrė kele- tą elementų, kurie lėmė internetinės prekybos atsiradimą: išmanesnės kompiuterinės įrangos lengvesnis naudojimas; išaugęs interneto pasiekiamumas; internetinės paieškos atsiradimas, kuris leido informaciją surasti greičiau; internetinės kredito kortelės atsira- dimas.

Ross, M. Weillas nustatė, kad sėkmingam perėjimui prie internetinės prekybos metodo būtinas tinkamas informacinių technologijų valdymas, žmogiškųjų išteklių derinimas bei ryšio su klientais palaikymas.

  1. Pasiūlė uždarbį internete
  2. Dvejetainio opciono metodas

Pastebime, kad čia nu- rodomas tas pats elementas — ryšys su klientu, kurį K. Ryšio su pirkėju užmezgimo svarbą patvirtina ir tyrėjai C. Rippe, S.

kaip sudaryti dvejetainių opcijų strategiją ką daryti dvejetainiuose opcionuose

Wisfeld-Spolter, A. Dubinsky, A.

  • Kaip užsidirbti 1 000 000 eurų
  • Teisės aktų naujienos Spausdinti Atgal PMĮ įtvirtintas dar vienas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas — produkcijos metodas Prestižo neigiamo prestižo vertė Sumažinta pensinio amžiaus riba dėl draudimo išmokų Sudarytos palankesnės sąlygos vienetų reorganizavimo ir perleidimo atvejais anksčiau susidariusių nuostolių perkėlimui į kitus mokestinius laikotarpius Sumažinta pensinio amžiaus riba dėl draudimo išmokų Fiksuotas pelno mokestis.
  • 1K Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo

Arndtas ir M. Thakkaraskurie atlikto tyrimo metu pajamų požiūrio pasirinkimo metodas ISSN eISSN Informacijos mokslai tino hipotezę, kad Amerikos piliečiai yra labiau pasiruošę pirkti prekę, kai mano, jog pardavėjas žino daugiau apie ją nei jis pats. Tačiau kai prekyba perkeliama į internetą, ryšio palaikymas tampa iššūkiu, nes pardavėjas nebemato kliento emocijų, jo reakcijos, todėl negali tinkamai reaguoti.

Tai tampa iššūkiu verslui išlaikyti vartotojų lojalumą, todėl verslas turi tai įvertinti bei ieškoti naujų būdų užmegzti kontaktą. Kaip atsaką į kilusius papildomus barjerus verslui būtų galima pateikti įvairialypės internetinės prekybos at- siradimą — tai elektroninė prekyba toliau e. Būtent šis prekybos metodas nuo m.